На запрошення кафедри іноземних мов Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» доцент кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики Оксана Черниш провела тренінг «On Mastering StudentsLanguage Skills Online. Під час тренінгу учасники мали нагоду ознайомитися з особливостями використання віртуальної інтерактивної дошки Padlet в освітньому процесі, зокрема на заняттях з вивчення іноземної мови. Тренер наголосила на дидактичних можливостях ресурсу, ознайомила з основними прийомами роботи з Padlet, а також навчила створювати та налаштовувати дошки.

Для об’єктивності оцінювання дистанційного навчання студентів тренер запропонувала використовувати рубрики та продемонструвала можливості їх створення, послуговуючись ресурсом Rubistar. За допомогою рубрик викладач має змогу встановлювати критерії оцінювання та висувати вимоги до виконання завдань студентами. Для складання рубрики важливими є дескриптори, які варіюються від найвищого до найнижчого рівня виконання роботи, за які студенти отримують відповідні бали. Тренер наголосила на важливості аргументованого опису усіх критерій, на основі яких оцінюється дистанційна робота студентів.

Для успішного дистанційного навчання обов’язковим є поточний та підсумковий контроль, для здійснення яких доречно використовувати ресурс Edmodo. Освітня платформа Edmodo є зразком соціальної мережі за типом Facebook, яка сприяє предметному спілкуванню викладача та студентів. Зазначена платформа автоматично здійснює перевірку студентських завдань за попередньо встановленими критеріями, а також формує та висвітлює успішність (рейтинг) студента за 100-бальною системою. Особливістю Edmodo є можливість автоматичного сповіщення батьків студента про його успішність.

Таким чином, використання запропонованих тренером онлайн ресурсів робить освітній процес прозорим та об’єктивним, а також підвищує якість знань студентів.

Щиро дякуємо кафедрі іноземних мов Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» за запрошення!

Далі буде ще цікавіше!