Для забезпечення якісної підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців у ЗВО випускові кафедри щорічно проводять зустрічі зацікавлених сторін навчального процесу – стейкхолдерів, серед яких є студенти, викладачі, адміністрація ЗВО та роботодавці. Онлайн круглий стіл з обговорення освітньо-професійної програми «Прикладна лінгвістика» спеціальності 035 «Філологія» відбувся 10 червня 2021 року.

У зустрічі взяли участь студенти-прикладні лінгвісти, професорсько-викладацький склад кафедри та бізнес-партнери кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики:
Дмитро Антонюк, директор компанії ІСМ Україна;
Юлія Прокопчук, інженер з якості, ТОВ БТК Центр-комплект;
Анна Шавурська, Frameworks Delivery Manager,
Тетяна Ходоровська, Head of Technical Writers,
Анна Волощук, Technical Writer, компанія Visesven Group;
Ольга Ларіна, директор агентства перекладів «ПроффСмарт».

На початку зустрічі завідувач кафедри Людмила Могельницька представила освітню програму підготовки прикладних лінгвістів та основні питання, на які учасникам навчального процесу хотілось би отримати відповіді. Серед них: логічність викладання дисциплін, їхнє наповнення, необхідність уведення нових/інших навчальних курсів; можливість долучення до навчального процесу фахівців-практиків компаній-партнерів; можливість проходження практичної підготовки на базі компаній, потенційні вакансії та вимоги до них.

Роботодавці-учасники круглого столу коротко представили свої компанії, можливі посади, які  могли б обіймати лінгвісти-програмісти у їхніх компаніях, а також вимоги до цих посад. Кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики висловлює особливу вдячність своїм бізнес-партнерам за виявлений інтерес, приділений час, підтримку та критичну оцінку діючої освітньо-професійної програми та високо цінує висловлені рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу.