26 травня 2022 року відбулося пленарне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Держава ХХІ століття: погляд молоді», організованої факультетом публічного управління та права в рамках проведення наукових заходів, присвячених Дню науки в Державному університеті «Житомирська політехніка».

Конференція проходила в змішаному режимі, у її роботі взяли участь 150 осіб: досвідчені науковці, викладачі, молоді вчені, студенти. Реалії сьогодення визначили теми для обговорення: вирішення проблем національної та геополітичної безпеки ХХІ століття; дослідження соціальних, економічних, політичних наслідків воєнного конфлікту; регулювання правового режиму воєнного стану та правоохоронної функції держави; аналізу психології воєнного стану та посттравматичного синдрому; організації освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Найбільш цікавими для слухачів стали виступи студентки групи ПУА-3 Чернецької Єлизавети на тему: «Публічні простори як об’єкт публічного управління», науковий керівник к.е.н., доцент О.М. Джигора, студентки групи ПУА-4 Пожарко Ярослави на тему: «Вплив війни Росії проти України на продовольчу безпеку в світі», науковий керівник, д.н.держ.упр., доцент В.В. Ксендзук, студентки групи П-3 Решивської Яни на тему: «Становлення та розвиток інституту ювенальної пробації на теренах України», науковий керівник, к.і.н, доцент Г.А. Шпиталенко та студентки групи ЕП-1 Левченко Катерини на тему: «Психологічне здоров’я молоді в період військових дій», науково-педагогічний працівник Н.В. Харитонова.

Результати досліджень відображені в збірнику тез доповідей учасників, сформованого в межах секцій проведеної конференції