12-13 травня 2022 року кафедра теоретичної та прикладної лінгвістики факультету публічного управління та права провела в онлайн форматі Міжнародну конференцію  “Applied Linguistics-3D: Language, IT, ELT” на базі Державного університету «Житомирська політехніка». Науковий захід було організовано у партнерстві з провідними українськими та закордонними закладами вищої освіти.  Більше 100 учасників долучилися до науково-практичної події зі Львова, Луцька, Черкас, Житомира, Херсона, Івано-Франківська, Переяслава, з таких країн як Польща, Болгарія, Грузія, Індія, США, Чілі. Конференція зібрала науковців та практичних спеціалістів, які поділилися результатами досліджень та обговорили з учасниками сучасні тенденції розвитку прикладної лінгвістики та суміжних дисциплін (мовознавства, літературознавства, перекладознавства, інформаційно-комп’ютерних технологій, методики викладання іноземних мов). Дослідники представили результати своїх наукових розвідок, обговорили актуальні питання підготовки фахівців у галузі перекладу, перспективи розвитку мовної дидактики, застосування інноваційних технологій у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти. Було окреслено перспективи подальших досліджень, зокрема в аспекті розробки прикладних стратегій вивчення та викладання мов у полікультурному світі.