26 квітня 2024 р. викладачі факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин та здобувачі вищої освіти за ОП «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес» долучилися до всеукраїнського круглого столу «Міжнародна економічна діяльність: виклики та тенденції», організованого на базі Державного торговельно-економічного університету. Питання, які піднімалися в ході обговорення, охоплювали таку тематику, як міжнародна економічна діяльність суб’єктів господарювання в умовах геополітичних конфліктів; зовнішньоторговельна діяльність на регіональних ринках; економічна безпека країни в умовах глобальної волатильності; цифровізація в міжнародній економічній діяльності як чинник оптимізації бізнес-процесів; участь країни в процесах міжнародної міграції; інвестиційна привабливість країни: реалії та перспективи повоєнної відбудови; стратегія інноваційного розвитку країни в умовах глобалізаційних викликів; регулювання міжнародної економічної діяльності країни в умовах військового стану та міжнародна конкурентоспроможність країни в технологічній парадигмі 5.0.

З доповіддю виступила доцент кафедри міжнародних відносин і політичного менеджменту Державного університету «Житомирська політехніка» Ірина Грабчук на тему «Застосування штучного інтелекту в міжнародній економічній діяльності: можливості та ризики».

Захід зібрав провідних експертів, науковців та представників бізнесу, тим самим сприяючи встановленню зв’язків між академічною спільнотою та практичними фахівцями, що допоможе підготувати майбутніх фахівців до реалій міжнародного бізнесу.